Netgroup Energy har mångårig erfarenhet av samverkan mellan människa och teknik (HMI, MTO). Vi har de verktyg som behövs och erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Kontrollrumsdesign
  • Arbetsprocessanalyser
  • Säkerhetskulturarbete
  • Erfarenhetsåterföring
  • OSA (Organisatorisk säkerhetsanalys)
  • Incidentutredningar
  • HRA (Human Reliability Analysis)
  • Human Performance Tools

För mer utförlig information om våra tjänster, kontakta oss enligt nedan.

Kontaktuppgifter:

Jonas Sevrell

010 498 47 51

jonas.sevrell@riskpilot.se