Netgroup Energy strävar efter att bidra till effektiva ledningssystem för att leva upp till kunders krav samt organisationens arbete med ständiga förbättringar. Detta gör vi genom att sprida kunskap om ledningssystem och hur kraven kan tolkas samt implementeras i organisationer. Vår målsättning för ett effektivt ledningssystem är att det ska vara lätt att göra rätt.

Våra kursledare på Netgroup Energy arbetar dagligen med ledningssystem samt kvalitetskontroll och förser dig med de kunskaper och metoder du behöver för att tolka krav i standarder och effektivt arbeta med styrning och utveckling av ert ledningssystem.

Förutom att presentera metoder och teorier i våra kurser ingår även praktiska övningar. Syftet är att kursdeltagarna ska erhålla kunskap som är direkt tillämpbar i deras dagliga verksamhet. Alla våra kursledare har fördjupad kompetens och praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Vi erbjuder kurser, seminarier och workshops inom följande områden. För hela Netgroup Energys utbildningsutbud bestäms innehåll och val av metod för lärande och kompetensöverföring i samråd med beställaren i Vattenfall. Genom att klicka på titlarna får du mer information om innehållet för respektive område.

Kvalitetsledning, fokus på ISO 9001

ISO 9001 är världens med tillämpade standard för kvalitetsledningssystem. Standarden är kundfokuserad och processorienterad vilket ger organisationer möjligheten att öka kundnyttan samtidigt som organisationen kan strukturera sitt interna kvalitetsarbete.

Kursen i ISO 9001 behandlar grunderna i standarden samt möjliggör fördjupning inom önskat område. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna orientera sig i standarden och ha en övergripande förståelse för kraven i standarden.

Kvalitetsledning, fokus på ISO 14001

ISO 14001 är en standard för organisationers miljöarbete. Den är världens mest tillämpade standard för miljöledningssystem. ISO 14001 fokuserar på organisationens betydande miljöpåverkan och hur organisationen påverkas av omvärlden i form av intressenters krav. Standarden möjliggör ett strukturerat arbete med miljöfrågor och är kompatibel med ISO 9001.

Kursen i ISO 14001 behandlar grunderna i standarden samt möjliggör fördjupning inom önskat område. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna orientera sig i standarden och ha en övergripande förståelse för kraven i standarden.

Kvalitetsledning, focus på ASME NQA-1

ASME NQA-1 är en kärnteknikspecifik kvalitetsledningsstandard som tillämpas på amerikanska kärnkraftverk samt kärnkraftverk med amerikansk design. NQA-1 är en tuffare standard dokumentationsmässigt än ISO 9001 och har stort fokus på kvalitetssäkring av produkt/tjänst.

Kursen i NQA-1 behandlar grunderna i standarden med stort fokus på kravtolkning. Standardens 18 kapitel behandlas och vid behov kan också Commercial Grade Dedication inkluderas i kursens omfattning. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna orientera sig i standarden och resonera kring de olika kraven i standarden.

ISTQB – International Software Testing Qualifications Board

Denna utbildnings ger dig grundläggande förståelse för programvarutestning och förbereder dig för certifieringen ISTQB.

Målgruppen för certifiering på grundnivån är den som är på något sätt involverad i programvaruutveckling och programvarutestning. Den syftar i första hand till människor i roller som testare, testanalytiker, testingenjörer, testkonsulter, testledare, acceptanstestare och programvaruutvecklare. Certifiering på grundnivå är också användbar för de som vill ha en grundläggande baskunskap om programvarutestning, t.ex. projektledare, kvalitetsansvariga, systemansvariga, utvecklingsansvariga, IT chefer, produkt och marknadsanalytiker och chefskonsulter. Att vara certifierad testare på grundnivå i programvarutestning innebär också att man kan fortsätta till högre certifieringsnivåer inom programvarutestområdet.

Prislista

Grupputbildningar genomförs till fasta kostnader netto enligt tabell nedan. Reskostnader enligt gällande avtal tillkommer. Det finns två kursnivåer, Standard och Avancerad, som beror på vilken specialkompetensnivå hos utbildaren som krävs. Vår kursansvariga kan ge besked om kravnivå för den aktuella kursen.

Kurslängd Standard Avancerad
½ dag 10500 11400
1 dag 17760 19200
2 dagar 28680 31200