Test och verifiering är nödvändigt för att du ska veta att din produkt fungerar enligt specifikationen. Ta med verifieringsaspekten från början i utvecklingen och låt oss hjälpa dig designa dina produkter för att de ska kunna testas så enkelt och smidigt som möjligt. Då sparar du både tid och pengar i slutändan.

Net Group Energy erbjuder tjänster som:

  • Testledning
  • Certifierade verifieringsingenjörer
  • Test- och mätsystemutveckling
  • Modellbaserad verifiering i MATLAB®, Simulink® och Stateflow.

Kontaktuppgifter:

Emma Yazdani

+46 76 000 39 37

Emma.yazdani@infotiv.se