Vi på Netgroup Energy har under många år hjälpt våra kunder med systemkonstruktion och utveckling av mjukvara. Vi inför de hjälpmedel och arbetssätt som är nödvändiga för att framgångsrikt uppfylla kraven på kvalité, prestanda och underhåll.

NetGroup Energy erbjuder tjänster som:

  • Kravhantering
  • Mjukvaruutveckling och kodgranskning
  • Modellbaserad utveckling och kodgenenering (Matlab/Simulink, TargetLink)
  • HMI / Användargränssnittsutveckling
  • Funktiosäkerhet och systemsäkerhetsanalys
  • Demonstrator och prototyptillverkning
  • Elarkitektur, till exempel funktionspartionering och logisk partitionering
  • Nätverks-och kommunikationslösningar

 

Kontaktuppgifter:

Emma Yazdani

+46 76 000 39 37

Emma.yazdani@infotiv.se