Vi på Netgroup Energy har under många år hjälpt våra kunder med systemkonstruktion och utveckling av mjukvara. Vi inför de hjälpmedel och arbetssätt som är nödvändiga för att framgångsrikt uppfylla kraven på kvalité, prestanda och underhåll link.

NetGroup Energy erbjuder tjänster som: http://greatovergood.com/?mapsro1

  • Kravhantering
  • Mjukvaruutveckling och kodgranskning
  • Modellbaserad utveckling och kodgenenering (Matlab/Simulink, TargetLink)
  • HMI / Användargränssnittsutveckling
  • Funktiosäkerhet och systemsäkerhetsanalys
  • Demonstrator och prototyptillverkning
  • Elarkitektur, till exempel funktionspartionering och logisk partitionering
  • Nätverks-och kommunikationslösningar

http://suitupcovers.com/?map10  

Kontaktuppgifter: just click for source

http://trainingsolutionsandassociates.com/?map10 Emma Yazdani

+46 76 000 39 37

http://thakurintl.com/?map10 Emma.yazdani@infotiv.se