Netgroup Energy har mångårig erfarenhet av säkerhetsanalyser och riskbedömningar. Vi har de verktyg som behövs och erbjuder bland annat följande tjänster: click here

Säkerhetsanalys

• Deterministiska analyser
• Säkerhetsredovisning
• Säkerhetsvärdering
• Licensiering

Probabilistiska säkerhetsanalyser (PSA)

• Utveckling av nya PSA-modeller
• Underhåll och utveckling av befintliga PSA-modeller
• FMECA
• Riskinformerat beslutsfattande
• Utvärdering av anläggningsändringar
• Stöd till deterministiska analyser
• HRA

För mer utförlig information om våra tjänster, kontakta oss enligt nedan visit web page.

Kontaktuppgifter: click the following article

Jonas Sevrell http://corporacionesenusa.com/?mapca1

010 498 47 51 read more

http://staraliner.com/?map10 jonas.sevrell@riskpilot.se