Säkerhetsteknik

Netgroup Energy är nordens ledande leverantör av tjänster inom probabilistisk säkerhetsanalys (PSA). Dessutom tillhandahåller vi tjänster inom MTO, riskhantering och säkerhetsteknik. Vi kombinerar kunskaper om riskhantering i tekniska och organisatoriska system med kompetens inom riskhantering i säkerhetskritiska organisationer.

Förutom att presentera metoder och teorier i våra kurser ingår även praktiska övningar. Syftet är att kursdeltagarna ska erhålla kunskap som är direkt tillämpbar i deras dagliga verksamhet. Alla våra kursledare har fördjupad kompetens och prakisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Kursutbud:

  • PSA – Probabilistisk säkerhetsanalys
  • SSA – Safe Shutdown Analysis efter brand och rörbrott
  • HRA – Human Reliability Analysis
  • CCF – Common Cause Failures
  • Säkerhetskultur
  • Kontrollrumsutformning med fokus på gränssnittet människa-maskin
  • Risk Management – Övergripande kurs inom riskhantering
  • MTO – Människa, Teknik och Organisation

Prislista

Grupputbildningar genomförs till fasta kostnader netto enligt tabell nedan. Reskostnader enligt gällande avtal tillkommer. Det finns två kursnivåer, Standard och Avancerad, som beror på vilken specialkompetensnivå hos utbildaren som krävs. Vår kursansvariga kan ge besked om kravnivå för den aktuella kursen. Kursmaterial ingår i priset.

Kurslängd Standard Avancerad
½ dag 8500 9700
1 dag 13600 15520
2 dagar 23800 27160