visit web page Netgroup Energy har mångårig erfarenhet av tekniska beräkningar och simuleringar. Vi har de verktyg som behövs och erbjuder bland annat följande tjänster:

Strukturdynamik och Hållfasthet http://tdaod.com/?mapsro1

 • Strukturdynamiska beräkningar och utmattningsanalyser
 • Statiska och dynamiska hållfasthetsanalyser inom bygg
 • Seismiska byggnadsanalyser, framtagning av responsspektrum
 • Skadetålighetsanalyser, Fitness For Service
 • Strukturell Verifiering av komponenter
 • Ickelinjära materialmodeller
 • Normkännedom

continue reading Strömningsmekanik och Värmeöverföring

 • 1d Beräkningar och lastframtagning
 • Generella cfd-analyser
 • Värmeöverföringsanalyser
 • Turbulensmodellering
 • Detaljerad modellering och analys av ventiler, mixers och värmeväxlare
 • Simulering av brand och explosion

För mer utförlig information om våra tjänster, kontakta oss enligt nedan please click for source.

Kontaktuppgifter: article source

Magnus Ohlson link

+46 31 720  71 27

magnus.ohlson@fsdynamics.se https://www.f6s.com/ecpcdumakake