Tillsammans skapar vi energi

Energibranschen är glödhet i Sverige. När det gäller omställningen till en koldioxidfri värld har Netgroup Energy en nyckelroll. Med 400 konsulter från vårt nätverk av partners är vi den stora, kompletta leverantören som tar ansvar för stora och små projekt.

Kompetens, ansvar, kvalitet

Netgroup Energy är en komplett leverantör av högt specialiserade konsulttjänster inom kärnkraftsteknik och energisektorn.

Netgroup Energy står för trygghet, att målen ska nås och helheten bli rätt. Vi tittar alltid på syftet med varje uppdrag och vad uppdraget ska leda till. Ofta går vi in där komplexiteten och svårighetsgraden är hög.

Våra långsiktiga åtaganden baseras på värdeorden kompetens, ansvar och kvalitet.

Vi finns på plats hos våra kunder och skapar trygghet genom att bygga långvariga och goda relationer och genom att vi alltid står för det vi gör.

Varje kund har en dedikerad kontaktperson hos oss som är mycket väl insatt i projekten. Eftersom vi agerar som ett enda bolag förenklar vi kundernas inköpsprocess och administration.

Hos oss finns en större andel seniora konsulter. Det innebär att vi snabbt kan få in våra medarbetare i de aktuella frågeställningarna.

Vi arbetar också i nära samverkan med våra kunder för att utveckla kompetensen i branschen.

I en nätverksorganisation som Netgroup Energy ökar kompetensen snabbt. En stor fördel är att vi snabbt och enkelt kan vända oss till våra partners i nätverket och snabbt få svar på en fråga. Vi arbetar därför också ständigt med att anpassa vårt nätverk, för att alltid kunna erbjuda bästa lösningen på våra kunders behov.

Framgång är att förstå kunden på djupet

Energibranschens komplexitet kräver långa relationer för att uppgifterna ska kunna lösas på bästa sätt. Förstår man inte komplexiteten kan man inte lösa uppgiften.

Därför lägger vi stor kraft på att lära känna våra kunder både på djupet och bredden. Då kan vi göra ett bra jobb och skapa framgångsrika energiprojekt.
Att vi lyckas märks – nu efter 20 år i branschen – genom att våra kunder väljer att ha långa relationer med oss.

Vi tänker på helheten när vi skapar lösningar

Med både det stora och lilla bolagets fördelar är vi en komplett leverantör av energitekniska lösningar. Vi är snabba, har korta beslutsprocesser och brinner för att skapa nytta för kunderna. Vi är också mycket erfarna, bra på att ta helhetsansvar och står gärna längst framme i linjen.

Vi har även ett starkt leveransfokus. Vi pratar inte bara, utan ser till att produkterna kommer fram och anpassar lösningen efter målet.

Vi andas samma luft som våra kunder

Vi lägger stor kraft på att lära känna våra kunder väl. Vi är alltid lyssnande och prestigelösa och med insikten om att det är tillsammans vi når våra mål.

Förmågan att skapa långvariga relationer är en av våra styrkor. I många fall har vi gått sida vid sida med kunden under lång tid och haft förmånen att få växa tillsammans med dem.

Det tror vi är orsaken till att våra kunder känner sig trygga hos oss – därför att vi känner varandra väl och att de vet att vi förstår deras behov.

Korta fakta

 • Netgroup Energy grundades 2014.
 • Vi har kontor på följande platser i Sverige:
  • Syd: Malmö, Lund
  • Väst: Göteborg
  • Öst: Stockholm, Uppsala, Södertälje
  • Mitt: Västerås, Bollnäs
 • Vår kompetens:
  • Vi har tillgång till över 400 ingenjörer
  • Vi har cirka 100 ingenjörer med kärnkraftskompetens (många med mycket lång erfarenhet).
 • Våra uppdrag:
  • Vi har cirka 70 pågående uppdrag
 • Våra kunder i urval
  • Vattenfall
  • Uniper
  • European Spallation Source, ESS
  • TÜV NORD

Bli en del av Netgroup Energy!

Netgroup Energy består av ett nätverk med några av branschens vassaste konsultbolag och vi säger att vi levererar ”spetskompetens i samverkan”. Vi arbetar ständigt med att anpassa nätverket för att på bästa sätt kunna lösa våra kunders behov.

Några av våra partners är generalister och andra specialister. Den bredden är nödvändigt för att kunna möta våra kunders skiftande behov.

Vill ditt bolag bidra till bredden eller djupet inom Netgroup Energy? Välkommen att ta kontakt med oss, så tittar vi in i framtiden tillsammans.