Vi är en sammanslutning av specialiserade konsultbolag inom olika teknikområden som kompletterar varandra och utgör en helhet. Vår ambition är att bli ett ledande teknikkonsultföretag med helhetsåtaganden inom svensk energiindustri.

Våra Tjänster

Våra Delägare